Syarah Doa Orang Kesulitan


اَللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً
“Ya Allah, tiada yang mudah, kecuali apa yang Engkau mudahkan, dan tiada yang sulit jika Engkau menghendakinya kemudahan.”[1]
Shahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu.
Ungkapan لاَ سَهْلَ ‘tiada yang mudah‘, dengan kata lain, tiada sesuatu yang lembut atau mudah, kecuali yang Engkau jadikan lembut dan mudah.
Ungkapan الْحَزْن ‘sulit‘, dengan kata lain, segala yang besar dan sukar.[]
Disalin dari Syarh Do’a dan Dzikir Hishnul Muslim oleh Madji bin Abdul Wahhab Ahmad dengan Korektor Syaikh Dr. Sa’id bin Ali Wahf Al-Qahthani, terbitan Darul Falah Jakarta, Hal. 364

[1] Ibnu Hibban dalam shahihnya. no. 2427; Al-Mawarid, Ibnu As-Sunni. no. 351. Dan Al-Hafizh berkata. “Ini adalah hadits shahih” dan di shahihkan oleh Abdul Qadir Al-Arnauth dalam Takhrij Al-Adzkar, karya An-Nawawi. hlm. 106. - http://doandzikir.wordpress.com

Posting Komentar