Download Kalkulator ZakatKalkulator Zakat

Kalkulator zakat ini disediakan untuk membantu anda menghitung besar zakat anda berupa zakat maal (harta)zakat profesizakat perdaganganusaha atau niaga. Hitunglah pendapatan dan simpanan anda untuk mengetahui besar zakat / infaq yang perlu dikeluarkan. Masukkan nilai rupiah tanpa titik atau koma. Setelah itu silahkan hubungi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) terdekat untuk membayar Zakat/Infaq anda.
Download Aplikasi Perhitungan Zakat
Download: Kalkulator Zakat
Download Software Kalkulator Zakat

Poskan Komentar