KELUAR CAIRAN KEKUNING-KUNINGAN DI SELA-SELA PUASA SETELAH BERSIH

0 komentar
 
Seorang wanita telah bersih di bulan Ramadan sebelum terbit fajar, sehingga dia akan berpuasa untuk hari itu. Kemudian ketika akan menunaikan shalat zuhur, dia melihat cairan kekuning-kuningan, apakah puasanya sah?

Alhamdulillah
Kalau dia telah bersih sebelum terbit fajar kemudian dia berpuasa, maka puasanya sah. Adanya cairan kekuning-kuningan setelah dirinya bersih, tidak pengaruh. Berdasarkan perkataan Ummu ‘Atiyah radhiallahu’anha:
 كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا  (رواه البخاري، 1/84 ، وأبو داود  307  واللفظ له)
“Kita tidak menganggap apapun cairan keruh dan kekuning-kuningan setelah bersih.’ (HR. Bukhari, 1/84. Abu Daud, 307 dan redaksi berasal darinya)
Wabillah taufiq, sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga beserta para shahabatnya.
(Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah Lilbuhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta’, 10/158)

Leave a Reply